Over de voettocht, de visser en het onrecht.

Mijn wandelingen door Nederland hebben intussen meer dan 165 langere en kortere verhalen opgeleverd; ik heb nog drie maanden te gaan, door het Westland en over de Zuid Hollandse en Zeeuwse eilanden. Maar naast mijn wandelingen op donderdag en vrijdag, ga ik de komende periode terug naar een aantal plaatsen om verhalen uit te diepen en er gevolg aan te geven.

De voorbije weken was ik daarom met Jack Oostrum bij Damen Shipyards in Gorinchem; we wilden van alles weten over het grootste en meest succesvolle scheepsbouwbedrijf van Nederland… over de relatie met het onderwijs, de arbeidsomstandigheden, de verhouding met en tot de vele werven van het bedrijf in de rest van de wereld; de toekomst van de maakindustrie in Nederland, enzovoort. En we spraken over de grote onderlaag van de bevolking die geen deel heeft aan internationale economie en heel terecht de vraag stelt: En ik dan? Wat kan ik doen?

Deze week was ik bij de familie Klop, riviervissers aan de Merwede en dat al meer dan vierhonderd jaar. Ik was er samen met Tweede Kamerlid Lutz Jacobi, fractievoorzitter Niek Verkaik en oud wethouder Teun Sluimer van de PvdA Hardinxveld-Giessendam. Dorette Corbey, van de adviesraad voor Wetenschap & Technologie, moest zich op het allerlaatste moment verontschuldigen.

De familie Klop heeft in Hardinxveld- Giessendam een ambachtelijk visserijbedrijf met een geschiedenis en een traditie van ruim vierhonderd jaar. Zij vissen met fuiken en kleine boten op de rivieren en binnenwateren in en om de Merwede en Biesbosch. Met een bewonderenswaardige moed zetten zij zich in voor verbetering van het riviermilieu en de rivierbodem. Ondanks nadrukkelijke tegenwerking van de overheid doen zij hun best om het hoofd boven water te houden.

Wat is hier de kwestie? In de rivierbodem zit, zoals overal ter wereld, veel gif, zoals dioxine. Dat gif komt terecht in de voedselketen. Het gaat om uiterst kleine hoeveelheden gif, maar toch… het is een groot probleem. Verantwoordelijk voor het gif zijn de lozingen van industriële, farmaceutische en chemische bedrijven langs de rivieren.

De voorbije maanden is een vangstverbod ingesteld voor paling en wolhandkrab. De reden is dat minimale hoeveelheden dioxine in paling en wolhandkrab zijn vastgesteld. De Chinese wolhandkrab is een exoot die zich in de zuidwestelijke delta heeft ontwikkeld als een plaag die dijken en pijlers (oa. Van de Hogesnelheidslijn) ondermijnt. Een vrouwelijke wolhandkrab krijgt 100.000 nakomelingen.

Anders dan bij paling zit het minimale gif bij de wolhandkrab in het maag-darm kanaal. Wanneer de krab een poosje in schoon water wordt gehouden, spoelt dat maag-darm-kanaal schoon en is de krab vrij van dioxine. Toch heeft het kabinet op 1 april 2011 een algeheel vangstverbod op alle grote rivieren, tot aan Hoek van Holland toe, afgekondigd voor paling en de wolhandkrab. Het visserijbedrijf van de familie Klop kan zo geen kant op, en dat geldt voor alle riviervissers in Nederland. Wat er hier bij komt is dat de overheid al meer dan twintig jaar de familie Klop dwars zit. Visrechten die al decennia (sommige rechten dateren zelfs uit de Tachtigjarige oorlog) in het bezit zijn van de familie…

Via een WOB procedure van vele jaren blijkt dat een ambtenaar van het ministerie van voorheen Landbouw en Visserij met een dubbele agenda heeft gewerkt. Henk Emregts is de verantwoordelijk ambtenaar; hij is een actief sportvisser en binnen de sportvisserij Zuidwest Nederland verantwoordelijk voor vergunningen en controle. Tegelijk was hij er als ambtenaar van het ministerie verantwoordelijk voor dat de vergunningen van de familie Klop werden afgenomen en in handen werd gegeven van de sportvisserij…. Deze situatie duurt al ruim negentien jaar… het is David tegen Goltiath.

De twee miljoen sportvissers hebben zo hun belangen en stromannen, ook in de media. Het Vara programma Zembla werd door de sportvisserij gebruikt om aan te tonen dat een vangstverbod op paling noodzakelijk was vanuit het oogpunt van volksgezondheid. In tegenstelling tot beroepsvissers mogen sportvissers wel op paling blijven vissen, zolang zij de paling maar gelijk terug zetten.

Een andere ambtenaar van het ministerie heeft vader Ruub Klop toegesnauwd: “Al kost het ons tien jaar, maar we maken jullie kapot.”

Die uitspraak is onaanvaardbaar; zij ondermijnt het vertrouwen in democratie, in rechtvaardigheid. Niet alleen de familie Klop en hun prachtige traditie wordt daarmee onrecht aan gedaan maar ook de gemeenschap, niet meer, niet minder.

Dat laten we niet gebeuren, hebben Lutz, Niek, Teun en ik na afloop van ons bezoek tegen elkaar gezegd. We gaan de strijd aan, stap voor stap..

3 reacties

 1. Hoi Jan,

  Wederom een aangrijpend verhaal. Het verklaart veel onbegrip onder de bevolking. Fijn dat jullie besloten hebben om de strijd aan te gaan met de verantwoordelijken in deze. Ik ga uiteraard dit verhaal verder verspreiden.

  Groeten uut Eintjeslik 😉

 2. Een erg eenzijdig verhaal, en kennelijk is er niet aan
  hoor en wederhoor gedaan.

   

  Wat niet vermeld wordt is dat Klop een visser is die
  kontinu het visserijbeleid blijft frustreren

  Zo is hij een van de vissers die alsmaar dwarsligt bij
  het tot stand brengen van visstandsbeheercommissies.

  Het is natuurlijk een foute opmerking, maar als iemand
  altijd dwarsligt zou ik een opmerking in woede van een ambtenaar dat Klop
  “kapotgemaakt zou worden ” best kunnen begrijpen.

   

  Ook wordt niet vermeld dat Klop, terwijl hij wist, of
  moest weten,  dat zijn paling niet meer
  aan de normen van voedselveiligheid voldeed, die paling toch op de markt
  bracht.  Hij heeft kennelijk lak aan de
  gezondheid van zijn medemens. Op het moment dat bekend werd dat het eten van
  paling uit het benedenrivierengebied grote gevaren voor de gezondheid van de
  consument inhield had Klop, samen met zijn collega´s, bij de overheid aan de
  bel moeten trekken. Hij heeft echter zijn kop in het zand gestoken en is gewoon
  doorgegaan met het op de markt brengen van giftige vis. Van die nalatigheid
  krijgt hij nu de rekening gepresenteerd. Niet leuk voor de man persoonlijk,
  maar wel een kwestie van eigen schuld, dikke bult.

   

  Klop is ook de man die, toen al lang bekend was dat de
  paling een véél te hoog dioxinegehalte bevatte, onder het oog van de
  opgetrommelde pers een aantal glasaaltjes door notabene zijn kleinkinderen liet
  uitzetten. Alles onder het mom van kijk eens hoe goed ik bezig ben.  Hij zette die glasaal uit in nota bene het
  meest vervuilde stukje water in Nederland. Een ordinaire vorm van misleiding.

   

  Het is een vreemde stelling dat dat Klop zich “met een bewonderenswaardige moed inzet voor verbetering van
  het riviermilieu en de rivierbodem”. Ik wil best geloven dat hij graag een
  gezonde rivierbodem heeft, het gaat uiteindelijk over zijn portemonnaie, maar
  ik zie er geen enkele moedig feit in. Of is hij zelf temidden van de drukke
  scheepvaart – en met gevaar voor eigen leven- met een baggerbeugel aan de gang?
  Een beetje tendendieus allemaal.

   

  Of Klop al dan niet terecht visrechten ontnomen zijn kan
  ik niet over oordelen. Het kan geen kwaad om dat eens uit te zoeken, al was het
  alleen maar omdat dan eventueel de naam van de betreffende ambtenaar gezuiverd
  kan worden.

  Wat ik wel weet is dat Klop op het gebied van visrechten
  ook niet zo´n  heilig boontje  is. Zo heeft men hem ooit uiteindelijk
  met een jachtgeweer moeten wegjagen van een water waar hij herhaaldelijk illegaal
  met netten op snoekbaars viste.

   

  Of de sportvissers de Zembla-uitzending hebben geïnitiëerd
  zou ik niet kunnen zeggen. Ze hebben er in elk geval wel aan meegewerkt. Maar
  dat hebben wetenschappers ook. De aanklacht van Klop t.o.v. de sportvissers
  lijkt me dan ook voorlopig voorbarig. Ik ben wel blij dat die uitzending er
  geweest is. Ik eet sindsdien geen paling meer . Wie weet hoeveel dioxine ik
  anders ongeweten nog binnen gekregen zou hebben.

   

  Dat er een lobby van sportvissers zou zijn is toch niets
  mis mee? Klop doet dat zelf ook. Dit artikel is er een bewijs van. Waar haalt
  hij het lef vandaan om dan de sportvissers een lobby te verwijten?

   

  Het zielige verhaal dat sportvissers wel op paling mogen
  vissen en hij niet slaat natuurlijk nergens op. Als Klop zonodig op paling wil
  vissen dan moet hij gewoon de hengel ter hand nemen, dan mag hij het ook. Hij
  moet ze alleen wel terugzetten, net als sportvissers. Maar daar gaat het hem
  natuurlijk niet om. Hij heeft alleen een financiële reden.

   

   

  1. Anonieme reacties tekenen de kleur op het internet; het zijn deze woorden die valse sentimenten aanwakkeren. Democratie is onmogelijk wanneer men zich achter maskers verschuilt. Lafheid en angst tekent een benauwde geest; dat maak ik uit deze reactie op.

Geef een reactie