Maasvlakte Twee

Maasvlakte 2.- Voor de kust van Voorne-Putten is een nieuwe haven gemaakt, de Maasvlakte Twee. Die in zee vooruitgeschoven terreinen moeten de Rotterdamse haven de komende decennia een nieuwe impuls geven. De allergrootste schepen ter wereld, met een maximale diepgang van 20 meter kunnen straks worden afgemeerd; nieuwe bedrijven krijgen ruimte om zich te vestigen of uit te breiden. De nieuwe haven van 2000 hectare biedt een inkijk op de nieuwste economische ontwikkelingen.
Het betekent dat wanneer op vrijdag om tien over half vijf in de middag, in Shanghai een containerschip vertrekt naar Rotterdam weten de havenverkeersdiensten in Rotterdam precies hoe laat dat schip met welke lading aan komt, afmeert en weer wegvaart. De automatisering in de haven is maximaal doorgevoerd; kranen worden (straks) van afstand bestuurd. De overslag zal plaats vinden via de binnenvaart, via het spoor en gedeeltelijk ook via de weg. Ook die planning valt met het vertrek vanuit Shanghai, of waar ook ter wereld, direct te maken.
Hoewel de Maasvlakte Twee te voet bereikbaar is, heb je er als wandelaar zeker in november niks te zoeken. Toch wil ik dat nieuwe land in het kader van mijn voettocht zien; de grootste ontwikkelingen in de Nederlandse economie van dichtbij bekijken. En eerlijk is eerlijk.. ik ben er met de auto naar toe gereden en heb er een rondvaart gemaakt.
Het eerste wat opvalt is dat je hier bijna niemand ziet. Het is een landschap waar alleen de grootste machines en vaartuigen bewegen. Straks, wanneer de Tweede Maasvlakte in gebruik zal worden genomen, zal dat niet anders veel zijn. Dit is de voorpost van de geautomatiseerde logistieke wereld… groot, groter, grootst. Volgens de gegevens het Rotterdamse havenbedrijf is de nieuwe Maasvlakte uiteindelijk goed voor 6000 nieuwe banen in de sectoren containersector, chemie en distributie. Maar dat is allemaal toekomst muziek; de Maasvlakte 2 zal de komende jaren stap voor stap worden uitgebouwd. Pas als zich hier nieuwe bedrijven willen vestigen worden nieuwe infrastructuurwerken gerealiseerd.
Tijdens de boottocht door de nieuwe haven zie je pas werkelijk hoe groot alles is. De havenmonding wordt straks 600 meter breed, twintig meter diep; er worden kilometers kades aangelegd… maar overheersend is de afwezigheid van elke menselijke maat. En dat is misschien de belangrijkste indruk die ik hier op doe. De Maasvlakte Twee vertelt een verhaal over de nieuwe eeuw, over nieuwe economische verhoudingen op de wereldmarkt en nieuwe technologische verhoudingen. De mensen zullen in de komende decennia een verhouding tot die ontwikkelingen zoeken. En hoe gesmeerd en alles volgens plan bij het scheppen van de Tweede Maasvlakte ook is gelopen, hoe groots en indrukwekkend alles hier ook is… tegelijk maakt de afhankelijkheid van de technologie hier meer dan elders een kwetsbare indruk.

Geef een reactie