Prachtig project voorstel Zeeuws onderwijs

Een kleine kern groep van Zeeuwse jongeren gaat aan de slag met de problemen in het Zeeuws onderwijs. Ze zijn een eerste maal in Kats bij een geweest; hebben ervaringen uitgewisseld en een richting gekozen om de komende maanden de knelpunten in en van het Zeeuws onderwijs vanuit hun perspectief aan te kaarten, en tegelijkertijd te zoeken naar goede oplossingen, slimme organisaties. Zij werken nu aan een website, en gaan jongerenraden benaderen. Mijn wandelingen waren aanzet en inspiratie voor het initiatief, en nu ben ik zo trots als wat…. Wordt vervolgd!